Microsoft Dynamics Axapta - високият клас ERP решение

Microsoft Dynamics Axapta е много-езична, много-валутна система за управление на ресурсите на предприятието и фирмата (ERP) с всеобхватни възможности и функционалности за управление на финансите, човешките ресурси и ежедневните операции. Axapta включва и допълнителни опции за специфични индустрии и икономически сектори като търговия на дребно, специализирани професионални услуги, финансови услуги, производствени предприятия и организации от публичния сектор.

Време е като мениджър да се замислите за бъдещето на управляваната от вас компания. За постоянно растящи фирми, които се задъхват с използването на базовия си счетоводен софтуер, продуктите на майкрософт и по специално Axapta (Софтуер за управление на ресурсите на предприятието - ERP) е решението, което да покрие всички техни настоящи и бъдещи нужди.

Както останалите ERP бизнес решения на Майкрософт и другите големи конкуренти, Axapta е изградена на модулен принцип. Модулите и връзките между тях дават пълен контрол и информация за дейността на компанията във всеки един момент. Нещо повече, Axapta превъзхожда своя събрат Navision (Навижън) с по-голямата си функционалност и детайлни решения за конкретни производства и бизнес сектори. Ако изберете Axapta, можете да бъдете сигурни, че почти всяка една нова нужда от отчитане, следене и контрол на дадена дейност във вашата фирма, ще може да бъде покрита от системата. Така с избора на това ЕРП решение на лидера Майкрософт, можете да си гарантирате безпроблемно развитие на компанията и увеличение на печалбите за безкрайно дълъг период, особено с прилагането на редовните актуализации на софтуера.

В заключение можем да кажем, че Axapta е решението на Майкрософт, което максимално може да покрие нуждите на всяка една средна и голяма компания и да я направи по-силна, конкурентноспособна и успешна в днешния конкурентен бизнес свят.

Доверете се на професионалното мнение и опит на нашите фирмени консултанти в областта на ERP решенията, за да направите най-успешния избор на софтуер за фирмата ви и да спестите време и десетки хиляди левове.

Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии