iScala ERP е доказан бизнес софтуер с голяма функционалност и добра цена

Международната компания Epicor е един от световните лидери на софтуерни решения за бизнеса. Под шапката на „Епикор“ са включени десетки ERP продукти, които са внедрени в над 100 страни.

Един от най-добрите ERP продукти и решения за малки и средни предприятия е “iScala”. „Скала“ се използва от големи международни компании в клоновете им по целия свят и служи на висшия им менидмъжнт да взема точни управленски решения на база на комплексната информация в стандартните отчети на програмата. ERP iScala (“Скала“) позволява на избралите я фирми да управляват своите:

„Скала (iScala) - Финансов отдел и счетоводство“
„Скала (iScala) - Търговският отдел и издаването на фактури”
„Скала (iScala) - Управление на клиентите”
„Скала (iScala) - Складове и логистика”
„Скала (iScala) - Проекти и техните срокове и етапи на изпълнение”
„Скала (iScala) - Сервиз и сервизно обслужване“
„Скала (iScala) - Производство и производствени процеси“

Както всяко сериозно ЕРП решение за управление на бизнеса, iScala („Скала“) предоставя пълна интеграция между тези отделни модули, така че всичко случващо се на едно място да е видимо и в главното счетоводство и в останалите модули, които са свързани с дадената дейност.

Например, ако отдел „Продажби“ приеме поръчка за изработката на вентилационна система и я въведе в своя модул за продажби, то това автоматично може да създаде поръчка в отдел „Производство“. След като тя бъде стартирана от отговорния в производствения отдел, системата автоматично ще генерира изписване на съставните материали от склада и ще изчисли себестойността на новопроизведената вентилационна система. От своя страна продавачът ще може да приключи поръчката в своя модул „Продажби“ и да издаде фактура на клиента. Всичко това по автоматичен начин най-накрая ще се отрази и като счетоводни операции по зададените автоматично счетоводни сметки в „Главното счетоводство“.

Доверете се на професионалното мнение и опит на нашите фирмени консултанти в областта на ERP решенията, за да направите най-успешния избор на софтуер за фирмата ви и да спестите време и десетки хиляди левове.

Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии