MAGO - Италиански ERP софтуер за малки и средни фирми

ERP (ЕРП) системата Mago разполага с разнообразни модули, които може да бъдат внедрени в зависимост от нуждите на фирмата ви, с цел ефективното й управление от вашия мениджмънт.

Модулният принцип, който е водещ за повечето ERP продукти е приложен и тук при софтуера Mago, което позволява на всяка компания клиент и нейните мениджъри да преценят кои модули да бъдат внедрени веднага и кои да бъдат добавени на по-късен етап. Това в много случаи може да бъде успешна тактика за настройка на екипа на фирмата към новия софтуер, както и да се ограничат първоначалните разходи и инвестиция за внедряване на сложна система за управление на бизнеса.

Допълнителен плюс на счетоводния и отчетен софтуер Mago е, че при периодичните актуализации на ERP (ЕРП) софтуера няма опасност отделните специфични настройки на всеки потребител да се нулират, както и да бъдат анулирани всички специално, създадени отчети.

Системата следва логиката на повечето модерни софтуерни решения за управление на предприятието и поддържа разнообразни нива на достъп и йерархия на потребителите, което дава допълнителна възможност за постигане на по-добър контрол в компанията.

ERP (ЕРП) Mago разполага и със специален модул за интернет достъп за преглед на мениджърски отчети, благодарение на който след авторизацията в системата от офиса или от отдалечено място, вие може да ползвате данните и функциите на системата и да проверите например наличността на материалните запаси, ценоразписите и др. Всяка справка или анализ могат да бъдат отпечатани или експортирани към Word или Excel.

Маго е и многоезичен, а отскоро и в облака, което означава, че можете да ползвате ERP (ЕРП) решението като услуга, без да инвестирате много средства за дълъг процес на внедряване на място във фирмата и за хардуерно оборудване.

Доверете се на професионалното мнение и опит на нашите фирмени консултанти в областта на ERP решенията, за да направите най-успешния избор на софтуер за фирмата ви и да спестите време и десетки хиляди левове.

Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии