Microsoft Dynamics Navision - идеално решение за управлението на компанията

Microsoft Dynamics NAV (Майкрософт Навижън) е ERP софтуера и решението на гиганта Майкрософт. Последната версия на програмата от 2013-та година предлага много допълнителни функционалности и допълнения, с които вашата фирма може да получи готов „ноу-хау“ от хилядите клиенти на „Навижън“. Microsoft Navision (Майкрософт Навижън) ще ви позволи да постигнете контрол над бизнеса си, да повишите печалбата на компанията и да гарантирате развитието й.

Този продукт за управление на бизнеса е предназначен за малки и средни предприятия и фирми, като за по-големите компании със специфични (тясно специализирани) дейности и операции Майкрософт предлага решението Microsoft Axapta.

И все пак, с Microsoft Navision (Майкрософт Навижън) ще можете спокойно да осъществявате прогноза за паричните потоци на фирмата ви, да осчетоводявате всички приходи и разходи, да управлявате склада, покупките, продажбите и т.н.

Колкото повече дейности са включени в общата информационна и отчетна ERP система Microsoft Dynamics Navision, толкова по-ефективно ще работи организацията ви и по-добри ще са финансовите резултати в следствие на внедряването на програмата.

Най-хубавото е, че спрямо вашите бизнес нужди и финансови възможности вие като мениджър или собственик на компания, можете да изберете дали да използвате системата Microsoft Navision (Майкрософт Навижън) локално или в облака. Майкрософт ви дава избора, а вие можете да вземете най-доброто за вашата компания решение за внедряване.

Доверете се на професионалното мнение и опит на нашите фирмени консултанти в областта на ERP решенията, за да направите най-успешния избор на софтуер за фирмата ви и да спестите време и десетки хиляди левове.

Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии