SAP - Лидерът в бизнес решенията

SAP е лидерът сред ERP системите и за него може да се кажат малко негативни неща. Като лидер в бизнес-управленския софтуер, SAP разполага с решения и функционалност, която покрива нуждите на почти всяка компания.

Разбира се, трябва да се има предвид, че и качеството си има цена и внедряването на ЕРП решението на SAP не е от най-евтините. Поради тази причина, повечето клиенти на този бизнес софтуерен продукт и на компанията SAP (“САП”) са големи международни фирми с доказан бизнес и големи финансови възможности.

Вие като мениджър на вашата компания трябва да прецените от какво точно имате нужда и така да изберете най-подходящото ERP решение. Нашият екип може да ви помогне в този процес, а и да ви докаже, че много от по-евтините бизнес софтуери покриват част от функционалността на SAP или най-малко онази част, която вие нужна за успеха.

Доверете се на професионалното мнение и опит на нашите фирмени консултанти в областта на ERP решенията, за да направите най-успешния избор на софтуер за фирмата ви и да спестите време и десетки хиляди левове.

Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии