УНиверсумЕРП - Българското ERP решение за малки компании

Универсум ЕРП е фирмена система за управление бизнеса и осъществяване на всички ежедневни процеси във всички звена на фирмата. Системата е проектирана, така че пторебитлският й интерфейс да е лесе и интуитивен при работа. Universum ERP не е обвързана с конкретна операционна система и може да работи под Windows, Linux, MacOS и т.н.

Universum ERP (Универсум ЕРП) предоставя възможности за мащабиране, което ще рече, че автоматично може да поеме или бъде донастроено за непрекъснато разрастващия ви бизнес и свързаните с това операции. ЕРП системата може безпроблемно да бъде настроена спрямо нуждите на клиента от йерархична структура, права, допълнителни и специфични функционалности и т.н.

Вашата инсталация на Универсум ERP може да включва всички или някои от следните модули.

Счетоводство
Управление на Производство
Управление на Търговски Процеси
Управление на Логистика
Управление на Сервиз
Управление на Транспорт
Управление на Проекти
CRM - Управление на клиентите
Business Intelligence - Бизнес Интелиджънс (BI)

Доверете се на професионалното мнение и опит на нашите фирмени консултанти в областта на ERP решенията, за да направите най-успешния избор на софтуер за фирмата ви и да спестите време и десетки хиляди левове.

Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии