Комплексно Абонаментно Консултиране

Световната практика е доказала, че най-ценото в съвременния бизнес е информацията и know-how-а. Консултантските фирми и разнообразният опит на техните експерти ги правят основен източник за внасяне на новости, умения и познания във всяка една организация и компания.
За съжаление опитът на специалистите на консултантската ни фирма показват, че компаниите и техните мениджъри прибягват до менидмънт консултиране само при задълбочаването на проблемите в управлението. Рядкост е да се ползва консултантският опит редовно и по всякакви фирмени казуси, което навреме да предотврати проблеми, загубата на клиенти и приходи. Регулярната работа в сътрудничество с консултанти носи и странични ползи, като това да получите допълнителна информация от тях за нови технологии или подобрения, които да донесат хиляди и милиони за фирмата в парично изражение.

С цел предоставяне на комплексна консултатска услуга и тясна работа със своите настоящи и бъдещи клиенти, екипът на „Бизнес Форуърд“ създаде новата услуга "Абонаментно годишно консултиране". Услугата е подходяща за малки, средни и големи фирми и бизнеси, а цената е съобразена с финансовите възможности на всеки тип клиент. Срещу фиксирана годишна цена получавате комплексно бизнес консултиране, покриващо широк спектър от услуги, в това число:


Анализ на слабостите в компанията
Провеждане на подробен анализ на отделите и дейностите, в които мениджърите на компанията виждат най-много проблеми.


Цялогодишно неограничено бизнес консултиране
Консултиране относно всякакви управленски решения, подбор на персонала, контрол на персонала, мотивиране на служителите, намаляване на проблемите, увеличаване на приходите и проучвания за нови бизнес начинания.


Цялогодишно ИТ консултиране
Препоръки за подобрение на бизнес отчетността и избора на подходящи приложения за управление на компанията.


Обучения по продажби и управленски умения
Включени в общата цена обучения за ключовия персонала на компанията, в това число служители и мениджъри.


Други

„Бизнес Форуърд“ гарантира финансов ефект за своите клиенти, който покрива платената за нашите услуги цена.

Ако сте една от онези компании, които се стремят към постоянен растеж и подобрение на своите услуги, ще очакваме вашето обаждане.