УНИКАЛЕН ПОДБОР НА МЕНИДЖЪРИ И КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Развитието на всеки бизнес заивиси от качествата и уменията на неговият мениджърски състав и кадри – от най-ниско до най-високо ниво. През дългите години опит в комплексни проекти по подобряване ефективността и работата на малки, средни и големи компании, екипът на „Бизнес Форуърд“ ООД постоянно се е сблъсквал с неподходящи хора на мениджърски позиции или с констатации от страна на висшия мениджмънт, че няма качествени кадри и служители на пазара на труда.
Истината е, че мениджърските умения често нямат нищо общо с опита или образованието, а са въпрос на характер и умения от страна на мениджъра, на правилен подход и организация на екипа от подчинени служители.

Служителите в традиционните фирми за подбор на човешки ресурси не са били никога мениджъри и съответно не могат да определят дали един кандидат за мениджърска позиция има реални качества да ръководи устойчиво и пълноценно отдел или цяла компания.

Затова екипът на „Бизнес Форуърд“ реши да предложи на пазара за подбор на кадри най-добрата и резултатна услуга. Какви са ползите и защо да използвате нашите услуги, вместо тези на традиционните компании за подбор на персонал:

Защото познаваме в детайли ключовите елементи на управленските процеси, които трябва да владее перфектният мениджър.


Защото ние самите сме мениджъри


Защото сме обучавали мениджърските екипи в много компании


Защото сме замествали ключови мениджъри, докато се подобрят резултатите в отдела или компанията им


Защото знаем на практика какви качества трябва да има идеалният мениджър


Защото знаем отговорите на въпросите, на които трябва да отговори бъдещият кандидат, за да сме сигурни, че е подходящият


Защото можем да кажем още на първото интервю дали кандидатът владее уменията за комплексен мениджмънт и какви са рисковете за фирмата-клиент