Качествен и ефективен Тийм Билдинг

Консултантите на "Бизнес Форуърд" ще организират интересен и незабравим тийм билдинг с много екстремни и интересни преживявания, които ще сплотят вашият екип. Ако искате стандартна услуга за повдигане на на настроението и екипния дух, ние ще създадем качествена организация на тийм билдинг, независимо дали фирмата ви е от София, Пловдив, Варна, Бургас или която и да е точка на България.

Екипът на консултантската ни компания е развил една допълнителна комплексна тийм билдинг услуга, включваща в себе си не просто игри и развлчения, а и мениджмънт консултиране, така че да можем да гарантираме трайно решение на екипните проблеми на фирмата. Този нов вид "тийм билдинг" /team building/ услуга е предвидена да гарантира дългосрочен ефект за компанията-клиент. За да се постигне това, една голяма част от консултантската услуга включва предварителен анализ и работа с мениджърите на фирмата. Така, може да се намери истинското решение на проблемите, а не просто да се направят игри с персонала, които да доведат до краткотраен ефект и всички проблеми да останат.

Комплексната "тийм билдинг" услугата покрива всичко необходимо за осезаема промяна в екипния дух на компанията.Информация от ръководството на компанията-клиент за начина на ежедневното възлагане на задачите, структурата и йерархията в екипа, определянето на отговорностите и тяхното формално изражение, начини на стимулиране на персонала и екипния дух.


На база събраната информация нашият екип идентифицира проблемните области и дава писмени препоръки за подобрение на елементи от управлението на ежедневния работен процес, както и подготвя специален план за протичане на тийм-билдинга.


Провеждане на кратко обучение за мениджърите ("Мениджърски тийм билдинг" - management team building) на фирмата-клиент в рамките на половин или цял ден за усвояване на ефективни и успешни практики по управление на екипа и подчинените.


Изготвяне на въпросник, който да даде отговор за нивото на удовлетвореност от работата, ежедневните проблеми и състоянието на екипния дух на персонала на компанията. Тези резултати ще дадат и конкретна насока на последващия реален „тийм билдинг“ /team building/.


Тийм билдинг игри по отбори, които да накарат участниците да преминат през цялостния процес от планиране, вземане на управленски решения, реализация и оценка на резултата. Целта на всички игри и предизвикателства е да накарат екипа да се замисли за важността на екипния дух.


Създаване на дългосрочен план на действия и инструменти, които ръководството трябва да следва и ползва, за да гарантира подобрение на атмосферата в екипа и ефективността на работа в дългосрочен план.