УСЛУГА ИТ КОНСУЛТИРАНЕ

Тази услуга, предлагана от консултантския екип на „Бизнес Форуърд“, е насочена към всички съвременни фирми от всички сектори на икономиката.

Информационните технологии и тяхното качество са вече неразделна част от ежедневния бизнес на всяка компания в България и чужбина. За подобряване на контрола и ежедневните дейности на компанията, нейните мениджъри се нуждаят от най-ефектвиното и изгодно ИТ (IT) или софтуерно решение.

Нашата цел е да направим анализ на нуждите ви и да предложим най-подходящото и изгодно съществуващо софтуерно решение, а дори и да разработим ново приложение, което да отговаря на изискванията на бизнеса.

Защо е важно да ползвате специализирани консултанти по ИТ консултиране (IT consulting), относно избора на конкретно софтуерно приложение и неговото внедряване:
Защото тази услуга ще ви спести десетки хиляди левове от риска за избор на погрешно ИТ решение.

Защото дългогодишният опит на нашите специалисти ще ви спести много време и нерви.

Защото ние даваме гаранции за качеството на анализа и крайният избор на ИТ решение.

Защото бизнесът ви е на първо място и нашата цел е да спестим възможни сътресения от дълго внедряване на неправилно приложение.


Ако сте една от онези компании, които се стремят към постоянен растеж и подобрение на своите услуги, ще очакваме вашето обаждане.