ОмегаСофт ООД е водеща компания с опит в разработката на решения за автоматизиране дейността по управление на персонала. Компанията има натрупан опит в разработката, внедряването и интегрирането на софтуерни системи за ТРЗ и управление на персонала.
JV Pro Consulting е компания с богат опит в консулатнтските услуги, свързани с проекти към Европейския съюз.Клиенти на компанията са успешни микро, малки и средни предприятия и институции.
ХътГрип (HutGrip) е иновативна и гъвкава софтуерна система, която помага на малки, средни и големи предприятия да предвиждат и предотвратяват производствени аварии, да подобряват процеси в мощностите си с цел повишаване на ефективността, намаляване на разходите и спестяване на пари.