Анализ на дейността на компанията

Нашият екип от консултанти идва на място при Вас и в хода на няколко дни се запознава лично с работните процеси и наблюдава управлението на отделите в компанията. На база така събраната информация консултантите ни изготвят предварителен анализ за наличие на пропуски в дейността и възможностите за развитие на потенциала на отделите и фирмата като цяло.

Кak протича анализът на дейността в компания-клиент?Лична среща с ръководителите на отделите и фирмата за получаване на обща информация за дейността.


Събиране на отчетна документация, използвана от отделите в ежедневната им работа.


Предварителен анализ на събраната информация.


Чрез анализ на събраната информация се определят критични точки от дейностите в компанията, които се наблюдават и оценяват в реална работна среда от нашия екип.


Всички констатации за изпълнение на дейността се описват, за да се постигне крайна оценка за състоянието и ефективността на фирмата.


Изготвя се подробен отчет с всички етапи на анализа, направени констатации, мерки и предложения за подобрение на вашия бизнес.


За всеки един констатиран недостатък се дават конкретни решения за отстраняването му и за цялостно подобряване на процесите в компанията.