Анализ на управленските процеси

Ние можем да анализираме управенските процеси в компанията Ви и да предложим методи и подходи за максимално ефективно управление на бизнеса.

Как протича анализът на управленските процеси при компания-клиент?Лична среща с мениджърите на най-високо ниво и ръководителите на отделите за получаване на обща информация за средствата и инструментите, с които се контолират бизнес процесите в компанията.


Детайлно запознаване с инструментите за управление в компанията(формуляри, отчети, планове, оперативни срещи) и как се използва всеки един от тях.


Анализ на използваните инструменти - до какво степен са достатъчни за оптималното управление на дейностите в компанията и до колко се използват пълноценно.