Анализ на ресурсите на компанията

Екипът ни може да извърши анализ на оползотворяването на ресурсите във вашата фирма и да ви предложи практически решения за оптимизацията им.

Как протича анализът оползотворяването на ресурсите при компания-клиент?Лична среща с ръководителите на отделите на компанията за получаване на обща информация за дейността.


Събиране на данни за персонала и оборудването и използваемостта му за дейностите на компанията.


Събиране на отчетни данни за минали периоди от работата на фирмата.


Предварителен анализ на събраната информация и съпоставяне на данните, предоставени от мениджмънта на компанията.


На базата на анализа на събраната информация, се определя ефективността при използването на ресурсите на компанията.


Изготвя се подробен отчет с всички етапи на анализа, направени констатации, мерки и предложения за оптимизиране на използването на ресурсите на компанията.