'B-Ficient' - Бизнес Ефективност

"B-Ficient" е бизнес софтуерен продукт - решение за максимален контрол над фирмата, подобряване на ефективността, намаляване на разходитеи увеличение на печалбата

'BF-Control' - Бизнес Контрол

BF-Control е бизнес софтуерен продукт за контрол на работата, поставяне на задачи, предложения, както и за представянето на служителите. Безплатен при определени условия.

Софтуер по Поръчка

Нашият екип може да консултира и разработи за вашата компания специфичен софтуер по поръчка за управление на бизнеса ви.