BF-Control - Поставяне и Изпълнение на Задачи

Нашият мениджърски инструмент и софтуер BF-Control е уникален по своята същност. Както всеки един софтуерен продукт, основната му цел е да помогне на всяка една по-голяма компания да бъде по-успешна. Той разполага с модули 'Задачи', 'Предложения', 'Поощрения' и много други. Цялата структура на приложението се адаптира на база управленската ви и фирмена йерархия, Така се създава система за възлагане и отчитане на задачите поставени на подчинените на отделните нива в йерархията.
Защо да внедрите софтуер за контрол на поставените задачи в управляваната от вас компания или отдел?

BF-Control - софтуерът като средство за предложения за промени и поставяне на задачи в компанията

BF-Control е нашият уникален софтуерен продукт за пускане на предложения за промени и поставяне на задачи от служители на управляваната от вас компания. Чрез онлайн функционалността на нашия софтуерен продукт всеки един служител на фирмата (от работник до мениджър) може да подава предложения за оптимизация на работата, да поставя задачи на подчинени и други.


BF-Control - софтуерът като инструмент за следене изпълнението на задачи и генерирането на нови идеи в компанията

С помощта този софтуерен продукт помагаме на всяка компания да създаде автоматизиран начин за поощряване активността на служителите . Чрез софтуера може да се проследи кои служители са изпълнили най-бързо и ефективно задачите си, а също така и колко активни са били с предложения за нововъведения в начина на работа в компанията.


BF-Control - софтуерът като средство отчитане на задачите в компанията и поощряване на активните служители

Комплексният обхват на софтуерния продукт позволява да се отчита активността на служителите в генерирането на нови идеи за подобрение на бизнеса. Също така друга част от ключовите показатели отчитат колко от поставените от мениджърите задачи са били изпълнени и от кои отдели и служители. На базата на тези показатели и по-добри резултати може да се изгради и допълнителна система за поощрение на служителите в зависимост от тяхната активност в изпълнението на задачите и генерирането на нови идеи.