Управленски Отчети

Ние, екипът на консултантска компания "Бизнес Форуърд" знаем, че основната цел на всеки мениджър трябва да е да изгради отчети, които да му предоставят най-точна и ясна информация за състоянието на компанията. Отчетът, изграден с конкретни и точно измерими показатели, е най-добрият инструмент за управление на всеки бизнес. Правилният отчет позволява лесно да се задават цели за изпълнение и да се следи напредъка по тях.
Разработените от нас отчети и методология имат за крайна цел да направят всеки един бизнес по-силен, да подобрят ефективността му, да намалят разходите, да мотивират персонала. Допъниетелен ефект от внедряването на методологията и управленските ни приложения "B-Ficient" или "BF Control" е организирането на дейността на компанията и отделите й, както и бързото поставяне на задачи и следене на изпълнението им онлайн. По този начин се постига ефект на самоконтрол на управленския процес.

Въпросите, на които нашите отчети могат да отговорят:

Знаете ли каква е ефективността на персонала в отделите, управлявани от Вас?


Знаете ли до колко ефективно се използва техническото оборудване в компанията Ви?


Ако вече разполагате с някакъв измерител на ефективността, достатъчно подробен ли е той – по подотдел, смяна, екип, ръководител, период.


Знаете ли какъв е процента на неополозтворените ресурси?


Знаете ли каква е финансовата загуба от неоползотворените Ви ресурси?


Знаете ли във всеки момент от всяка точка на света кои, поставени задачи са изпълнени от подчинените ви, както и накрая кой заслужава допълнително поощряване (бонусна система)?