Наши решения на проблеми на клиенти

Тук представяме примери от реалната работа на нашите специалисти-консултанти по конкретни проекти. Тези казуси максимално илюстрират ефекта от предлаганите от нас решения и консултантски услуги. Можете да се запознаете с реални предизвикателства, на които се е налагало да намерим решение в процеса на работа по бизнес проект.

Казус 1Проектът при един от големите български производители започна с подробен анализ на извършваните в компанията дейности и произвежданите продукти. В тази начална фаза бяха констатирани всички текущи проблеми, които срещаше компанията от най-високо до най-ниско ниво. След подробен анализ на проблемите и изготвяне на методология за преодоляването им, се пристъпи към приложението й на място в компанията. Паралелно с това започна внедряването на специализирана отчетна система, която дава точна информация под формата на ключови показатели за негативния финансов ефект от констатираните проблеми.

На този етап, в хода на провежданите срещи с висшия мениджмънт на компанията беше заявено, че са доволни от работа до момента и прилаганата методология. Въпреки това, те се съмняваха че със същия мениджърски екип може да се постигне истинска промяна. Техните предишни опити до този момент бяха завършвали без успех.

Това, което отличава нашите специалисти и им позволи да постигнат положителен краен резултат в проекта е постоянната им ангажираност на място. В хода на работата се отстраняват нередностите, контролира се правилното спазване на методологията и се извършва обучение на мениджърите от всички нива. Положителният ефект беше видим в края на проекта, изразяващ се в увеличаване на ефективността с 10% и разрешаване на 90% от констатираните проблеми, което е и резултат от промяната в начина на мислене и работа на мениджърите. Показателно за тази промяна в мисленето е и споделеното в неофициален разговор от изпълинтелния директор на компанията впечатление: "Не мога да повярвам, че същите тези хора, вече сами предлагат решения за развитие и подобряване на компанията!".