Често задавани въпроси от бизнеса

Какво включва един проект?
Всеки един бизнес проект започва с анализ на дейностите на компанията, преминава през теоретично обучение на мениджърите от всички нива в йерархията на компанията, дефиниране на стандарти за работа, констатиране и отстраняване на текущи проблеми в ежедневната работа, настройка и инсталация на специализиран софтуер за отчитане на ефективността (Forward Ефективност), практическо обучение на мениджърите в компанията за това как да използват показателите от отчетите за подобряване на резултатите, контрол до края на проекта за правилното приложение и изграждане на система за устойчиво развитие и поощряване на персонала за резултати.

След като са реализирани тези стъпки и официално проектът приключи, нашите консултанти продължават да са на разположение в продължение на един месец (посещения един път седмично) и консултират мениджърите на фирмата клиент.


Колко дълго продължава стандартно един бизнес проект?
Продължителността на всеки проект е строго индивидуална и зависи от сложността на дейността на компанията, нейната големина и обхват на проекта. Стандартно продължителността на един бизнес проект е между 2-3 месеца.


Може ли проектът да е частичен и да обхваща само проблемните за компанията области?
Повечето от етапите на проектите могат да бъдат предоставени като отделни услуги (анализи, обучение, системи за поощряване и т.н.), но максимален ефект и ползи се постигат при прилагане на цялостната ни методология по изграждане на устойчив бизнес.


Как се осъществява реализацията на един бизнес проект?
За цялата продължителност на проекта наши консултанти работят на място във вашата компания и са ежедневно в реалната ви работна среда, като работят в тясно сътрудничество с мениджмънта и персонала на компанията.