Как да мотивираме служителите?

Как да подобрим ефективността във фирмата?

Прoизводителността на служителите във фирмата е функция не само от способностите им, но не по-малко и от мотивацията им за работа. Правилно мотивираният служител в компанията сам ще научи тънкостите в работата, дори и да не ги знае в началото. Един лесен начин да се сдобиете с мотивирани служители е просто да мотивирате настоящите служители на компанията. Хората се различават по характер, минало, опит. И въпреки това има някои модели, които могат да повлияят на всеки един служител на подхода към работата и успеха на компанията.

Всеки модел би повлиял до различна степен на различните хора, но добрият мениджър / ръководител, който е опознал колектива си знае кой подход спрямо кого да използва.

-Интерес към работата Служителите, които харесват професията си и тя им е интересна са винаги ценени в една организация или фирма. Такива служители (кадри) не трябва да бъдат стриктно контролирани, тъй като те изпитват удоволствие от работата си и приемат предизвикателствата на работната среда като шанс да научат нещо ново и да се развиват.

-Конкуренция Друго важно качество на служителите е амбициозността на служителите. До колко те искат да се развиват, да бъдат по-добри и да се усъвършенстват в дейностите на компанията. Амбициозните хора приемат задълженията си като спортна игра - харесват точните правила, точни цели, точни времеви рамки и обичат да бъдат поощрявани (финансово и нефинансово) за постигнатите от тях положителни резултати в работата.

От особено голямо значение за една компания е да има подходящите условия на работа за "честна игра" в колектива. Тоест да има ясни стандарти за определяне на това кое е правилно и грешно, кое е успешно и неуспешно, кое ще бъде поошрено и кое не! Това помага да се заложат целите, да се поставят критериите и да се сравнят резултатите на "състезателите". Така правилата са ясни и компанията избягва възможността да има недоволни служители и по този начин да се развали дисциплината в колектива на фирмата.

следваща страница>>