Научете се да убеждавате със стил!

Когато се налага да общуваме помежду си, много често мненията ни не съвпадат. Това важи и за работната среда, където много често различни възгледи и стратегии в работата на фирмата могат да се сблъскат. От това как ще защитите тезата си зависи как ще си вършите работата занапред. Дори и най-добрите идеи са обречени на провал ако не са поднесени достатъчно убедително. С подходящата тактика за представяне на идеята Ви, можете да си осигурите предварителна победа.

-силата на езика на тялото
Невербалната комуникация работи на подсъзнателно ниво и тя може да повлияе развоя на преговорите и да ви спести емоцилналните изблици.

Стратегии, с които да спечелите спора:

Обикновено в началото на спор, човек се опитва да наложи своята гледна точка и така втвърдява позицията си. По-добрият подход е първо да установите общите точки, по които имате съгласие. За нещата по които имате различно мнение, добър подход е да докажете на опонента си с косвени атаки. Дайте примери, които поддържат вашата теза, а когато прецените, че сте казали силен аргумент, прехвърлете топката у опонента си, за да се опита той да "скалъпи" някакъв отговор. Така го оставяте неподготвен и му е много по-трудно да Ви обори. Можете да ползвате и сократовия подход, а именно да подлагате на въпрос всичко, което ви се каже - да искате примери,с които да Ви покаже правотата си и п този начин постепенно да го убедите, че не е прав. Важно е ако усетите, че губите спора да си признаете победата и да запазите достойнство. Упоритостта е показателна за слабост и дребноавост.

Не казвайте директно на другата страна, че грешат!

Ние сме склонни да си променим мнението, когато насреща не срещаме силен натиск или емоции. Когато някой открито ни заяви, че грешим, сме склонни да затворим вратата за преговори и защитаваме достойнството си. С малко повече такт, хората са по склонни да си признаят грешките: "Може да греша, но си мисля, че...", "Да погледнем нещата от друг ъгъл..."
Накарайте насрещната страна да мисли, че идеята е нейна.Ключови моменти, свързани с темата:

  • Намиране на общи точки с контрагента
  • Силата на невербалната комуникация
  • Намиране на взаимнизгден резултат
  • Бъдете открити
  • Давайте примери, за да засилите тезата си


Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии