Начини за насърчаване преговори с доставчици

Постоянното договаряне на по-добри условия („пазарене“) от доставчиците е ефективен начин за спестяване на разходи за фирмата. На много от фирмите се налага да използват външни изпълнители или доставчици на определни услуги или продукти. Разбира се, услугите предоставянеи от тези доставчици имат цена, но много често тя е неокончателна и подлежи на договаряне. Окуражавайте служителите си да водят преговори с доставчици, клиенти или партньори и по този начини да ограничавт разходите на компанията.

Поощрителни бонуси
Предложете бонуси на служителите, които умеят да договарят (спазарят) по-ниски цени от контрагентите ви. Например, ако служител успее да договови отстъпка от цената на доставчика, е редно да му предложите 5% или 10% от спестеното като финансов бонус към възнаграждението му. Фирмата ви ще е на печалба, а в същото време сте възнаградили и служителя си за положените усилия и спестените средства. Също така, по този начин давате положителен пример на останалите подчинени как да работят с партньорите (доставчици и клиенти) на фирмата.

Състезания
Провеждайте съревнования между служителите на отдела или фирмата, в които да се види кой може да договори най-добри условия от контрагенти и да спести най-много средства на компнаията. Предложете награда за победителя, която може да бъде паричен бонус, ваучер за безплатна вечеря в ресторант или допълнителен почивен ден. Състезанието и наградата ще стимулират служителите и работниците да дадат всичко от себе си, за да спестят средства и разходи, като по този начин се увеличи оперативната печалба на компанията.

Лидерство чрез пример
Друг начин за промотиране на дух на водене на преговори с партньори е чрез личен пример. Като мениджър и ръководител можете да уведомите служителите си за усилията, които вие лично полагате за договаряне на по-изгодни цени от доставчици и контрагенти. Покажете на подчинените си какви средства сте спестили на компанията, като едновременно с това ги окуражите да следват вашия пример. Поканете част от служителите си да присъстват на срещи или телефонни разговори с партньори, за да може практически да им покажете своите договорни тактики и стратегии, които да могат да приложат в своята работа, за да бъдат успешни в преговорите.

Обяснете ползите
Обяснете на служителите от отдела ви ползите при договарянето с доставчици и партньори и по този начин да ги провокирате да спестят разходи на фирмата. Например, ако управляваната от вас фирма или отдел изпитва финансови затруднения във времена на криза, обяснете на подчинените си, че от техните усилия за намаляване на доставни цени и разходи зависи оцеляването на бизнеса и запазването на техните работни места. Ако финансовото положение не е толкова критично обяснете, че спестените средства могат да бъдат използвани за допълнителни придобивки и бонуси на тях служителите – увеличения на азплатите, ново офис оборудване и други.


Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии