Проблеми при Екипна Работа във Фирмата
Много е изписано и казано за концепцията и ползите от екипната работа в службата. В общия случай екипната работа се счита за нещо положително във всяка една компания, тъй като тя олицетворява обединението на екип от служители, които да донесат маскимален ефект (финансов) за компанията или фирмата. Екипната работа несъмнено има много положителни страни, но крие и потенциални недостатъци, които вие като мениджър и началник трябва да имате предвид.

Неравно участие сред членовете на екипа
В много случаи в екипите на компанията има служители, които предпочитат да прехвърлят свои задължения към другите членове на екипа или отдела. Това може да породи негативни реакции във фирмата, особено ако вие като мениджър на компанията или екипа поощрявате само резултатите и усилията на екипа като цяло, без да вземате под внимание приноса на отделните служители. Това неминуемо ще доведе до конфликтни ситуации и до загуба на мотивация сред служителите на вашата компания.

Без екипни играчи в работата
Има типове характери и съответно служители, които не са предразположени и нямат качествата да са част от екип в работата и въобще в живота. Ако работната среда в управляваната от вас фирма изисква екипна работа за постигане на финансовите ви цели, то е изключително важно да сте подбрали правилните хора при наемането на персонала ви. В случай, че сте подбрали не екипни играчи това неминуемо ще има силно негативни ефекти за вашия бизнес и фирмата. Истината е, че същите тези служители могат да бъдат много успешни в друга фирма, но просто не могат да се приспособят към изповядваната от вас екипна култура на работа.

Ограничаване на креативността в компанията
Екипната работа може да има ефект на ограничаване на креативността на отеделните служители. Служителите на екипа могат да са толкова съсредоточени върху екипната цел и екипната работа, че да изоставят свои нови добри и уникални идеи, които да нови перспективи и предимства на отдела или цялата компания. Липсата или спирането на напредничевото мислене може да спре развитието на управляваната от вас фирма.

Удължаване на процеса
Според много изследвания в голям част от случите на екипа му отнема повече време, за да постигне даден резултат, отколкото на отделен служител. Причината за това е, че екипната работа е свързана често с изпълнението на определени бизнес процеси, като избор на подходящи членове, организация на работата в екипа и социализация между членовете по пътя към изпълнение на поставената фирмена цел. Големите екипи от служители костват и големи разходи на компанията, тъй като изискват подсигуряването на повече ресурси, повече работна сила и оборудване.

Заложен конфликт във всеки екип
Всеки път когато се събира екип от хора за постигането на определена цел е много вероятно да възникне спор или конфликт във фирмата. Противоположните лични стилове могат да се сблъскат, както и някои служители в екипа могат да не са склонни да приемат различни от своите виждания за работата и бизнеса. Напрежението от останалите членове на екипа може да накара служител да действа против добрата си преценка и така да избегне конфликти във фирмата.

Като мениджър на вашата компания винаги имайте предвид тези съвети при налагане на екипен дух на работа. И най-добрите намерения могат да имат негативни ефекти за бизнеса, ако не са приложени на пракитка по правилния начин. Не се колебайте да ползвате и помоща на професионални консултанти за максимални резултати в организацията на вашият отдели или фирма.


Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии