Как да Увеличим Позитивизма на Работното Място

Негативизмът на работното място води до многобройни проблеми особено за малкия бизнес. Служителите работещи във фирма, в която има негативна нагласа и среда, много по-често показват проблеми с мотивацията и самочувстивето си, както и по-ниска продуктивност на работното място. Нещо повече, негативизмът на работното място е много вероятно да доведе до висок процент на текучество сред персонала на отдела или цялата фирма. За да увеличат или предизвикат позитивизъм сред работниците си, мениджърите на малки и средни фирми трябва да са открити към създаване на позитивна работна среда и да направят всичко възможно за поддържането и утвърждаването на този тип култура на работа. Това в последствие ще доведе до подобряване на резултатите на фирмата и намаляване на текущите разходи във фирмата.

Стъпка 1
Като мениджър бъдете позитивен в своите собствени действия. Ако шефът на отдел или собственикът на компанията е отрицателно настроен, е много вероятно служителите в фирмата да са с негативно отношение към задълженията си в работата също. Погледнете по позитивен начин на всяка една ситуация в бизнес и работната среда на вашата фирма. Дори когато ситуацията е лоша за бизнеса ви, вие трябва да управлявате бизнеса и подчинените си със спокойствие и да покажете стабилност, като така неминуемо ще подобрите финансовите резултати на фирмата и ограничите разходите до минимум.

Стъпка 2
Ценете служителите и работниците си! Подчинените ви (независимо дали са обикновени работници или мениджъри) трябва да усещат вашата благодарност за ежедневните усилия, които полагат в работата. Не забравяйте да благодарите на служителите си, да запомняте техните имена и да им изказвате благодарността си за дори дребни усилия, които те са правили.

Стъпка 3
Поставяйте ясни и постижими цели. Когато работниците знаят към какво се стремят като резултат от работата им, те постигат заложените цели и вероятността да останат позтивно настроени и продуктивни е много по-голяма. Разделяйте големите, сложни и дългосрочни таргет-и (цели) на по-малки проекти и междинни етапи, като се уверите, че служителите са квалифицирани за успешно осъществяване на тези „проекти“. Награждавайте ги с финансови или морални бонуси при успешното постигане на тези бизнес цели.

Стъпка 4
Окуражавайте комуникацията на подчинените ви с вас или преките им мениджъри и ръководители във вашата бизнес организация. Правилната и добра комуникацията между отделите на компанията и между служителите й е също толкова важна. Когато мениджърът в компания има политика на „отворени врати“ и наистина изслушва подчинените си, това неизменно води до положителен ефект върху морала на екипа на отдела или цялата фирма. Хората изпитват нужда да знаят, че някой се интересува от тях и че мнението им има стойност.

Стъпка 5
Изненадвайте своите служители и подчинени с например неочакван безплатен обяд, определяне на ден за неформално бизнес облекло в офиса или просто търсете други начини да направите работното място и среда по-разнообразни и интересни.

Ключови моменти, свързани с темата:

  • Бъдете открити
  • Стимулирайте служителите да споделят
  • Покажете на служителите ви, че те са важни за вас
  • Поощрявайте служителите ви
  • Не подценявайте служителите ви


Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии