Ефективни Преговори, Конфронтация и Разрешаване на Конфликт

Най-бързият и успешен начин, за да се подготвите за преговори и да усвоите най-добрите практики и техники е като преминете практическо обучение от специализиран консултант или консултантска компания по преговори. Независимо от това вие като мениджъри можете да следвате включените в тази статия съвети, за да усвоите някои основни умения без помощта на професионален консултант в областта. Успешните преговори и решаването на конфликтни ситуации изискват предварителна подготовка. Разбира се, за дребни разногласия подробното планиране може да се счита за ненужно и нежелано, но при сериозни конфликти на интереси определянето на цели, избирането на „разменни монети“ и създаването на списък с алтернативи биха ви помогнали да разрешите проблема навреме. Преди да влезете в преговори или спор анализирайте миналите ви взаимоотношения с другата страна, определете възможния изход от спора или преговорите и изяснете за себе си какви биха били последствията при успех или загуба в преговорите. Ако сте наясно кой държи в ръцете си основните ресурси „козове“ или пък има повече да губи, ще можете по-лесно да определите възможни решения и компромиси, на които да са склонни всички страни.

Ползите
Познанието за това как да водим преговори успешно, да намалим до минимум конфронтацията и да разрешаваме спорове ще ни позволи като истински мениджъри да управляваме конфликта конструктивно. Опознаването на положителните подходи, стратегии и държание, които са част от успешното водене на преговори, ще ви помогнат да натрупате умения за управление на конфликтни ситуации. Мениджърът трябва да избягва, да се адаптира, да се противопоставя, да прави компромис или да сътрудничи в зависимост от ситуацията. Изграждането на умения за водене на преговори позволява на ръководителите (препоръчително с помощта на консултанти) да поставят цели, да използват различни стилове и да убеждават останалите в бизнес срещата или преговорите по-успешно. Когато сте наясно как да управлявате междуличностните противоречия, вие можете да предотвратите конфликтите и нарушаването на нормалния работен процес. С натрупване на повече увереност в уменията си, всеки един ръководител може да започне да използва по-креативни подходи, за да помогне и на останалите да изглаждат различията си чрез съвместни усилия и упражнения по изграждане на екипен дух (тийм-билдинг).

Как да договорим изгодни условия и за двете страни
Когато и двете страни получават нещо, резултатът от бизнес преговорите е „успех-успех“ (win-win) сценарий, защото всяка една от страните желае да се стигне до бизнес сделка или догоовреност. Този сценарий се изразява в това всяка една страна да получи нещо ценно от преговорите като разбира се направи определени отстъпки. В противен случай резултатът ще е спорове и лъжливи твърдения и изисквания, които няма да доведат до нищо позитивно и за двете страни в преговорите. Чрез постигането на консенсус (съгласие) и двете страни постигат целите си или една обща цел.

Използвайте Генва Конструктивно
Когато двете страни в бизнес преговори достигнат до ситуация на „задънена улица“ , обикновено резултатът е гняв и раздразнение. Ефикасните умения за водене на преговори могат да ви помогнат да минимизирате влиянието на противопоставянето и да разрешите проблемите успешно. Разбирането на основните причини за вашето недоволство и анализирането им ще ви помогне като бизнесмен да можете да оцените реалистично ситуацията. За да можете като мениджър и ръководител, който води важни междуфирмени преговори, да действате ефективно в напрегнати ситуации, вие трябва да умеете да задържате гнева си и да се фокусирате върху намирането на решение. Работата върху вашето собствено личностно и мениджърско развитие е много важна и затова можете да четете редовните статии на нашият сайт за консултантски услуги за бизнеса.

Подготовка и Планиране
Преди да влезете в бизнес среща първо трябва да определите за себе си и вашата фирма най-добрата алтернатива на изискванията ви в преговорите . Планът ви за преговорите трябва да описва вашата стратегия в случай, че не се постигне първоначална договореност. Много важно е и да определите от какво сте склонен да се откажете в бизнес преговорите в замяна на нещо, което непремено искате да получите. Приоритизирайте! Никога не може да имате всичко в бизнеса и живота!
Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66
<< Вижте останалите статии


Copyright Business Forward OOD © 2012