Стратегии за Управление – Как да бъда добър шеф?

Да си мениджър или просто шеф не е лесно, независимо дали ръковдите цял бизнес, отделно подразделение на компания или малък отдел. Стратегиите, които исползвате при управлението на бизнеса могат да направят разликата между успешна компания или такава, която се бори да оцелее. За щастие съществувата няколко стратегии, на които всеки мениджър или ръководител във частния бизнес може да използва, за да води подчинените си служители ефективно към целите на организацията.

Отговорността е ключът
Ако искате да се превърнете в мениджър и шеф, който е пример за своите подчинени, трябва основна ценност при вашето ръководене да е отговорността. Това означава служителите да отговарят за собствените си грешки. В това число влизате и вие като мениджър и шеф. Ако вземете погрешно стратегическо бизнес решение, забравите да върнете обаждане на ключов клиент или изгубите контрол над нервите си, трябва да можете да си признаете пред подчинените ви, че сте направили грешка. В същото време, трябва да сте директен с вашите служители и те да знаят, че очаквате от тях същата отговорност при изпълнение на задълженията им. Този подход неминуемо ще увеличи ефективността от работата на вашите служители и на фирмата ви като цяло.

Искайте чуждо мнение
Добрите мениджъри знаят как да вземат трудни решения. Често те искат мнение по въпроси от техните подчинени преди да вземат окончателно решение. От друга страна служителите имат нуждата да се чувстват, че работят в среда, в която тяхното мнение и съвети се ценят. Ръководителите на компании могат да изградят такава среда, като се интересуват от мнението на техните екипи при вземането на важни решения. Това може да става на оперативни бизнес срещи, по е-майл или на неформални срещи и разговори. Ключът е да накарате служителите си да повярват, че сте винаги открит и отворен за техните идеи и съвети.

Създавайте бизнес планове
Добрите мениджъри винаги изготвият и разчитат на краткосрочни и дългосрочни планове. Краткосрочне бизнес план може да се отнася само за един ден и целта може да е да се свържете с 5 потенциални клиенти и да прключите 3 специални отчета. Дългосрочните планове и цели обикновено обхващат цяла година. Целта за цяла година може да е да се предложат още 5 нови услуги на ключовите клиенти на компанията. Когато имате план, вероятността е много по-голяма да подобрите ефективността в ежедневните дейности на управляваната от вас компания.
Ключови моменти, свързани с темата:

  • Обучение на мениджмънта
  • Консултиране на мениджъри
  • Генериране на нови идеи от персонала
  • Добрият мениджър
  • Успешен мениджър
  • Анализ на лидерските качества на мениджърите
  • Консултантски услуги за бизнеса
  • Консултантски услуги за фирми


Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии