Как доброто управление на човешкия ресурс помага на всеки бизнес

Следване на правилата и указанията
Една от ключовите роли на HR отдела в компанията е да гарантира, че компанията спазва всички задължения що се отнася до законите и нормативните актове касаещи трудовите правоотношения –трудов договор, досие на служителя, график с отпуските, задължителна трудова медицина, задължителни почивки и т.н.

Умение за подбор на нов персонал
Успешният кандидат служител в компанията е човек, който отговаря на изискванията на компанията за длъжността. Добрият HR специалист може да улесни мениджърите в правилния избор посредством правилни подходи за подбор и оценка на кандидатите.

Администрриране на стимулирането
HR специалистът може да помогне при подбора на средствата за стимулиране на служителите, преценявайки кой метод ще бъде най-ефективен и ще доведе до оптимални резултати.

Обучения и докавлифициране
Обучението на служителите е ключов момент за всяка компания, която иска да се развива. Това особено важи за малкия и среден бизнес, където доброто обучение, даващо възможност на служител да изпълнява повече от едно задължения в компанията, може да е от ключово значение.

Вслушване в служителите
По-малки компании, които нямат големи бюджети, могат да извлекат допълнителна полза от HR специалистите като ги ангажират в организирането на програми за повишаване лоялността на служителите. Подобни програми, макар и без да изискват много средства, могат да имат съществен резултат, що се отнася до лоялността на служителите. Малкото отделено време, за да се вслушате в проблемите и нуждите на служителите може да повиши тяхната ангажираност в компанията и да намали отсъствията от работното място.
Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии