Как да създадем стандартна бизнес процедура в компанията

Стандартните процедури за действие са набор от стъпки, които служителите на вашата фирма следва да изпълнят при изпълнението на специфична задача или при възникване на определена ситуация на работното място. Целта на тези бизнес и управленски процедури е да гарантират правилното изпълнение на ежедневните задачи във фирмата или правилна реакция в дадена ситуация.

Стъпка 1
Опишете финалния резултат, който очаквате в края на изпълнението на процедурата. Така например, ако описвате процедура за затваряне на офис в края на работния ден, в такъв случай целта е офисът да бъде заключен и защитен до сутринта.

Стъпка 2
Напишете грубо описание на процедурата, като не пропускате основните стъпки, които следва да бъдат изпълнени. Ще ви е по-лесно да опишете стъпките, ако лично изпълните действието все едно следвате инструкцията. Така няма да пропуснете някой съществен момент.

Стъпка 3
Тествайте процедурата. След като свършите с първоначалната версия на процедурата за действие, изпълнете я сами и нанесете евентуални поправки или доуточнения.

Стъпка 4
Тествайте процедурата със служител, за да видите как той ше се справи и да видите дали той няма да ви даде някакви допълнителни съвети.

Стъпка 5
Създайте финалния проект на процедура за действие като се съобразите с евентуалните съвети, получени от служителя.

Стъпка 6
Раздайте процедурата за действие на служителите.

Стъпка 7
Съберете служителите и им обеснете новата процедура, минавайки през всяка отделна стъпка, за да сте сигурни, че са ви разбрали.

Разбира се, за сигурен максимално добър резултат ви препоръчваме да ползвате услугите или поне съветите на професионални бизнес консултанти. Не се колебайте да се свържете и с нашите специалисти, за да помогнем на вашата фирма да стане по-организирана и да увеличава печалбите ви постоянно.
Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии