Елементи на Екипната Работа в Службата

Екипната работа може да бъде важна част на всяко едно успешно работно място (фирма). Ефективният и успешен екип може да бъде обучаван като група, да си помага в увеличаване на трудовата ефективност, както и да спомага за създаването на отворена и положителна работна среда за нови служители и членове на екипа. Определени елементи на екипния дух трябва да бъдат налице на работното място, за да може вашата организация или фирма да се възползва от него. Консултирането с професионални консултанти и постоянното ползване на такива услуги за бизнеса би ви помогнало да приложите всички тези елементи.

Сътрудничество
Сътрудничеството е важен елемент за всеки тип екипна работа. Екипната работа в бизнеса позовлява успешното приключване на фирмени проекти, които не биха били по силите на само един служител на компанията. Отделните членове на екипа внасят свой собствен опит и преживявания, както и експертен потенциал и така спомагат за постигането на максимално добър и полезен краен продукт или услуга за фирмата и нейните клиенти. За да протича ефективно сътрудничеството в един фирмен екип е необходимо членовете (служителите) да споделят и обсъждат бизнес идеи, както и да изпитват силно чувство на взаимно уважение към приноса на всеки за общата цел – успешен бизнес или проект.

Разрешаване на конфликти
След като един екип е започнал работа е много вероятно да възникне конфликт. В някой хора се появява усещането, че идеите им не са чути, а други смятат, че техните идеи трябва да са винаги част от крайното решение. Може също така да възникне борба за лидерство сред членовете на бизнес екипа, коеот от своя страна да застраши ефективността в него. Елементът на разрешаване на конфликти се крие в това да се остави достатъчно пространство за приноса на всички, да се развие умението за изслушване на всички възможни предложения и да се създаде метод за консенсус, чрез който екипът да може да постигне съгласие върху конкретно решение.

Роли и Отговорности
Един екип или отдел на фирма е ефективен само, когато членовете му осъзнават своята роля и служебни отговорности и се опитват да ги изпълняват ефективно. Възложена задача на екип от работници или служители на отделбива изпълнена по-ефективно, когато отговорностите са разпределени „честно“ между членовете на екипа. На всеки член или служител се задава задача в зависимост от неговата роля и ниво на познания в екипа. Различни гледни точки Една от силните страни на екипната работа в организацията е възможността да се съпоставят различни (простивоположни) гледни точки и така да се намери най-подходящото решение за бизнеса. Успешният екип намира решения , които представляват резултат от анализа на различните перспективи (гледни точки) на отделните му членове. Това позволява всяка ситуация да бъде погледната от няколко различни страни и да бъде прието решение, което нито един индивидуален член на екипа не би намерил.


Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии


a.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();