Решаване на проблемите в екипа и поемане на отговорност от мениджърите

Често пъти хората прикриват своите слабости и грешки в работна среда, като изтъкват недостатъците на другите. Кои са правилните начини да си запазим бизнес и професионалната репутация, ако тя е заплашена от някого?

Теоретично обяснение на реакциите ни
Отричане, рационализация и бягство от ситуацията или прехвърляне на вината на някой друг. Тези реакции намаляват емоционалния ни стрес и са възможни опции, когато ситуацията излиза извън контрола ни. Алтернативен подход е да поемем отговорността и съответните последствия. Подобен подход обикновено се използва когато наказанието е такова, че може сравнително лесно да се преодолее. Повечето хора ползват и двата подхода, но обикновено имат предпочитание към единия или другия. Всеки от тях има своите недостатъци. Бягството от отговорност води до вина, а поемането на вината води до внезапното поемане на голяма доза стрес.

Да отслабим напрежението преди ситуацията да е станала взривоопасна
Няма как да избягате от отговорност, ако сте частично отговорен за даден конфликт на работното място. Не се страхувайте да си признаете и то още преди другата страна да ви обвини за дадения случай. Поемете вината, ако смятате, че може да сте отговорен за проблемната ситуация и предложете изход от нея. Подобен подход не само ще намали вината ви, но и ще разреши проблема по по-мирен път.

Когато поемате отговорности в компанията, бъдете конкретни
Дайте да се разбере, че разбирате грешката ви и работите да я отстраните, но и дайте ясно обяснение за какво носите отговорност и какви са били намеренията ви. Опишете кои са причините, довели до проблемната ситуация.

Внимателно преценявайте думите си, ако сте мениджър
Гледайте да не казвате двусмислени или неясни твърдения, бъдете точни и ясни. Не признавайте грешки само, защото искате спорът да свърши по-скоро и да удовлетворите някого.

Приемете малките конфликти в ежедневието
Те са начин да попречите на наистина големите такива. Свободно обсъждайте възникналите затруднения още в зародиш, за да не прерастват те в сериозни конфликти.

Изправете се пред опониращата страна само, ако сте убедени в правотата ви.
Дайте да се разбере, че разбирате чуждата гледна точка, като същевременно очертаете вашите доводи. Опитайте се да вникнете в същината на проблема и обосновете вашата гледна точка.

Не заставайте между други спорещи страни
Не се опитвайте да разрешавате проблеми, които не ви касаят, в противен случай рискувате да си го отнесете вие. Ако някой поиска вашето мнение, дайте си го, но не се въвличайте в конфликта.
Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии