Как да ръководите собствена компания

Милиони хора мечтаят да имат собствен бизнес. Възможността сам да си си шеф не е за пренебрегване, а и е средство за постигане на финансови успехи. Предприемачите разчитат, че ще могат по-ефективно да развият уменията и таланта си в собствена компания, вместо да работят за някой друг. Управленските умения, необходими, за да ръководите успешно една компания се развиват с времето и опита. С натрупването на опит всеки развива собствена философия за това как най-добре да управлява компанията си.

Стъпка1
Създайте си стабилен план. В началото на всяка година си подготвяйте бизнес план за следващите 12 месеца. Включете в него най-важните задачи, които трябва да се изпълнят. Изгответе си ежемесечна прогноза за приходите и разходите - по нея ще сравнявате текущите ви резултати.

Стъпка2
Наемете най-способните хора, които можете и редовно ги обучавайте. Подобно на груповите спортове, успешните собственици на компании знаят, че колкото повече от най-добрите играчи имат, толкова по-бързо ще израстне компанията и толкова по-добри ще са резултатите й. Отделенте си време, за да обучите персонала не само на това какви са задълженията им, а и за това как искате да се държат като професионалисти в работата с вас и клиентите ви. Редовно отличавайте най-добрите служители, старайте се да давате обратна информация на всеки от тях как се справят и как могат да се подобрят.

Стъпка 3
Превърнете клиентите ви и качеството на обслужването им в основен приоритет на компанията. Доволните клиенти са потенциални бъдещи клиенти, а препоръката, която те ще направят за вашия бизнес на трети лица е най-добрата реклама за вас.

Стъпка 4
Не спирайте да се развивате. Развиването може да е свързано с новите технологии, а може да е просто нововъведения, които улесняват работата на вас или вашите клиенти. Управлявайте бизнеса си с мисълта, че той винаги може да е по-добре.

Стъпка 5
Управлявайте внимателно финансовите си ресурси. Заделяйте финансови средства за периоди, когато компанията може да е в критично положение. Изготвяйте и преглеждайте отчетите за движението на паричните потоци ежеседмично, за да следите събирането на текущи вземания. Планирайте отдалеч големи инвестиции в оборудване или апаратура за компанията.
Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии