Как да Подобрим Работоспособността на Служителите

Повишаването на ефективността на работното място е не просто въпрос да се свърши повече работа за по-малко време, а въпрос на фокусиране върху проблемните области за бизнеса, така че да се „произведе“ по-качествен продукт с по-малко усилия. Многобройни могат да бъдат факторите, който да се отразят на фирмената ефективност при ежедневните бизнес дейности. Сред тези фактори са външните такива като физическите средства за изпълнение и работната среда, както и вътрешни фактори като удоволетвореност от работата и доколко добре се сработват служителите при ежедневната им работа. Спокоен и ефикасен стил на лидерство и стабилност в мениджмънта могат също да подобрят продуктивността на работниците на фирмата. Няма един единствен успешен метод за подобрение на производителността на служителите на компанията и затова най-добре е да се използва комбинация от стратегии.

Стъпка 1
Създайте щастливо работно място. Служители, които са щастливи от това, което работят винаги се представят по-добре, са по-производителни и ефективни от онези, които не са удоволетворени от работата си. Също така служителите, които се наслаждават на работата си прекарват повече време в заетост със задачи пряко свързани със служебните им задължения, а това носи добавена стойност за всеки един бизнес или компания.

Стъпка 2
Разрешете гъвкаво работно време там, където е възможно. Някои работници са по-ефективни и продуктивни рано сутринта или обратно късно вечер. Като позволите по-голяма гъвкавост в работните часове, служителите ще могат да работят тогава, когато са най-ефективни и продуктивни.

Стъпка 3
Анализирайте работните процеси във фирмата или отдела. Разберете дали имате ненужни процедури или процеси, които се отразяват негативно на ефективността на вашата бизнес организация. Определете стандарти за отделните задачи и дейности, като изследвате какво въздейства върху ефективността на тези дейности. Премахнете или променете (оптимизирайте) неефективните процеси.

Стъпка 4
Бъдете в крак с новите технологии. Следете всяка една бизнес технология, която може да подобри вашите дейности и да ви помогне да станете по-ефективни като фирма и екип от хора с обща цел.

Стъпка 5
Стимулирайте и подткнете своите служители да работят в екип, да общуват постоянно и така да увеличат ефективността и печалбата на управляваната от вас фирма. Организирайте тийм-билдинг (team-building) приключение в извън работно време и среда. Нека екипите да работят заедно като вземат участие по общи проекти.Ключови моменти, свързани с темата:Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии