Български ERP софтуер от "СтепСофт"

S-Office ERP е система за управление на бизнеса, която е базирана на логиката на процесите в компанията, а не на стандартизирани модули. Това означава, че компанията-разработчик и внедрител може да интегрира в системата всички необходими функции за търговската, производствената и счетоводната дейност на вашата фирма. Служителите на вашата компания ще могат да ползват за изпълнение на ежедневните си дейности едно цялостно информационно решение (ERP решение), настроено според нуждите на вашия бранш, а не система от модули, нагласена до колкото може за вас.

За ERP решението на „СтепСофт“ е характерна последователността в софтуера, следваща реалната последователност на бизнес процесите във вашата фирма. За минимална загуба на време и производителност и ограничаване на техническите грешки до минимум въведените данни и информация в първите крачки на процеса се предлагат в следващите етапи от бизнес процеса. Така, повторното въвеждане на нформация е сведено до минимум и се гарантира бърза работа и точност при изпълнение и отчитане на дейността в отчетите на менидмънта на компанията.

Благодарение на внедрените автоматизирани протоколи за документооборот (EDI) и връзки, ERP (ЕРП) системата на „Степ Софт“ (S-Office ERP) позволява да получавате заявките си от Metro, Billa, Фантастико, Пикадили, Кауфланд направо във вашата система.

S-Office ERP дава и отчетност на високо ниво с автоматизирани справки и отчети, които варират между 25 и 75 на брой. Те ще дадат максимално ясна картина за вас ръоводителите на отделите и фирмата за нейното състояние по ключови показатели за продажби, наличности, печалба и ефективност.

Доверете се на професионалното мнение и опит на нашите фирмени консултанти в областта на ERP решенията, за да направите най-успешния избор на софтуер за фирмата ви и да спестите време и десетки хиляди левове.

Бизнес Форуърд предлага разработване и внедряване на индивидуални методологии за оптимизиране на работната среда.
Свържете се с нас:
office@b-forward.com
тел. +359 2 444 33 66

<< Вижте останалите статии